Bioanalytické metody založené na technologii akustofluidiky

Společnost AcouSort vyvíjí a dodává laboratorní systémy využívající ultrazvuk k sortování, promývání a zakoncentrování buněk, exosomů a dalších biologických objektů. Stolní systémy AcouWash a AcouTrap jsou určeny pro separaci, promývání, sortování a zakoncentrování biologických částic, jako jsou buňky, bakterie, extracelulární vezikuly a další. Aplikace této technologie zahrnují i pokročilé metody jako jsou izolace a zakoncentrování cirkulujících nádorových buněk (CTC) pro sledování rakoviny, selekce a zachycení bakterií pro rychlou diagnostiku sepse i sort kmenových buněk pro obnovení produkce červených krvinek u pacientů po chemoterapii.

Technologie

Klíčovou technologií využívanou společností AcouSort je akustofluidika, což je technologie kombinující akustiku a mikrofluidika k oddělení a zachycení buněk a částic v akustických polích. Tato technologie umožňuje provádět téměř okamžitě jakoukoli operaci, které se běžně dosahuje zdlouhavým odstřeďováním.

Akustická separace

Pro separaci buněk se vzorek žene mikrokanálkem, obvykle širokým půl milimetru. Ultrazvuková vlna je generována napříč kanálkem a vytváří tlakové pole. Akustické síly posunou buňky a částic, které jsou hustší a méně stlačitelné než okolní médium, do tlakového uzlu ve středu kanálu.

To umožňuje řadu různých operací – buňky mohou být promývány, koncentrovány nebo přesunovány z jednoho média do druhého. Různé typy buněk lze od sebe oddělit na základě rozdílů ve velikosti, hustotě nebo stlačitelnosti. Tuto technologii využívá systém AcouWash.

Akustická past

Při zachycení do akustické pasti nejsou buňky a částice ultrazvukem jen přesunovány – jsou zachyceny a zadrýeny na místě proti proudu tekutiny. To umožňuje, aby byly buňky zakoncentrovány a potencionálně převedeny do jiného média. S použitím větších částic jako „jader“ tato technologie umožňuje izolaci submikronových částic, jako jsou extracelulární vezikuly nebo bakterie. Tato technologie je k dispozici ve formě stolního systému AcouTrap.
AcouWash

  • Automaticky promyje a zakoncentruje buňky s vysokou účinností → odpovídá nejméně 3x odstředění
  • Separuje a roztřídí buňky nebo částice podle jejich velikostí
  • Zpracuje jednotlivé buňky i milióny buněk v mililitru
  • Zpracování částic bez značení na základě fyzických vlastností buněk
  • Plně automatizovaný systém, eliminující variabilitu danou lidským faktorem
  • Systém je schopen zpracovat vzorky zcela bez ztrátAcouTrap

Tento systém zahrnuje motorizovaný stolek, injekční pumpy a ventily pro propojení jednotky akustické pasti se standardními 96-jamkovými destičkami. Systém může nasávat reagencie, přičemž vzorek je imobilizovaný v jednotce akustické pasti. Po zpracování vzorku mohou         být akustické síly vypnuty a vzorek je vypuštěn do jedné z jamek. Systém je řízen počítačem pomocí grafického uživatelského rozhraní, kde je možné vytvářet uživatelsky definované skripty automatizující zpracování vzorků.